Friendszone

Friendszone

Waar vrienden elkaar ontmoeten
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Wat is een medium??

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Riemie
Admin
avatar

Aantal berichten : 297
Registratiedatum : 31-03-09
Woonplaats : Feanwalden

BerichtOnderwerp: Wat is een medium??   zo mei 03, 2009 2:07 am

Medium is een tussenpersoon, een kanaal tussen het onzichtbare en het fysieke.
Bijvoorbeeld is bij spiritisme een medium een persoon die over één of meerdere paranormale gaven beschikt, waardoor de geesten of zielen van overledenen via hem of haar met mensen op aarde kunnen communiceren.
Bij alternatieve genezingen kan een medium een tussenpersoon voor de genezende kracht zijn. Paragnost, Helderziende, Waarzegger zijn begrippen die feitelijk hetzelfde betekenen alleen functioneel verschillend zijn. Het medium is in staat om via de helper of via een persoon die is overgegaan, informatie te ontvangen en dit door te geven. Vaak krijgt het medium ook beelden binnen via het "derde oog" te vergelijken met filmbeeldjes waarvan er een als het ware op het netvlies wordt ingebrand. Het medium is een doorgeefluik die de verkregen informatie op een zo goed mogelijke manier moet vertalen en naar buiten brengen. Het is de toon die de muziek maakt. In feite zijn we allemaal Paranormaal begaafd maar ons levenspad moet als doelstelling hebben om als medium aan het werk te gaan en we moeten de bereidheid hebben de pieken en de dalen te ondergaan die dit werk met zich mee brengt. Ook moeten we niet op financieel gewin uitzijn. Het is een gave waarmee je een normale boterham kunt en mag verdienen maar het zwembad in de tuin van een op die wijze te verwerven buitenhuis is uit den boze.
Wat is Psychometrie?
Psychometrie wil zeggen het aanvoelen van foto,s en/of voorwerpen.
Deze foto of voorwerp fungeert dan als "inductor".Op deze manier kan een medium informatie doorkrijgen van de persoon die op consult komt, maar ook bv van overleden personen.
Zo heb je ook "bloemensceances" dit komt op hetzelfde neer, echter voelt men dan aan bloemen.
Wat is trance?
Het bewustzijn, de naam zegt het al, zorgt er voor dat je je bewust bent van dingen en de dingen die je doet. Als je wakker bent, ben je met dit bewustzijn bezig. Je reageert in eerste instantie op de signalen die van buiten op je af komen. Eigenlijk maar op een gedeelte ervan, want je kunt niet alles opslaan en verwerken. De informatie, de signalen, die van anderen komen, worden geanalyseerd en geinterpreteerd en krijgen zo een plaatsje. Datgene wat van binnenuit komt negeren we vaak.
Het onderbewustzijn is het stukje van je geest waarmee je niet bewust bezig bent en dat altijd aanwezig is. Je kunt het dan ook niet uitschakelen. Met het onderbewustzijn voer je onder andere handelingen uit waar je niet over na hoeft te denken. Bijvoorbeeld je hand laten bewegen of dromen. Je onderbewustzijn kan veel meer signalen en informatie opnemen dan je bewustzijn. Ook is het veel creatiever en tot veel meer in staat.
Tijdens een trance-toestand kom je in aanraking met dit onderbewustzijn. Je reageert op de signalen die het afgeeft. De trance lijkt, of is misschien wel een hypnotische toestand. Het verschil tussen die twee is moeilijk aan te geven. Bij hypnose worden gerichte suggesties gebruikt om gedrag te veranderen tijdens een veranderde bewustzijnstoestand. De trance lijkt spontaner en meer gericht op het reageren op impulsen vanuit het onderbewustzijn. Er bestaan geen algemene richtlijnen om in die trance-toestand te raken waardoor je in contact komt met overledenen. Ook verschillen de bewustzijnstoestanden van die van trance-mediums. Het kan gebeuren dat een geest volledig het lichaam overneemt. (tijdelijk!) Bij deze bezetenheid kan de stem, het lichaam, of de gezichtsuitdrukking een andere uitdrukking worden. Het medium herinnert zich dan ook niets van wat er zich heeft afgespeeld. Maar het kan ook gebeuren dat een stuk controle wordt behouden over wat er gebeurt. Bij deze half-trance blijft dan een stuk van het bewustzijn aanwezig.
Wat is kabbala?
De kabbala (geheime traditie) stamt grotendeels uit de middeleeuwen en werd door Joodse en Arabische schriftgeleerden in het Westen geïntroduceerd.
De kabbalisten gebruiken hun intuïtieve gaven en magische vierkanten om de karaktereigenschappen van een persoon te doorgronden, en hadden ook diverse methoden om de toekomst te voorspellen.
Stel allereerst een vraag over de directe toekomst, tel daarna het aantal woorden van de vraag en noteer dat. Noteer vervolgens het aantal letters van ieder woord en zet al deze getallen achter elkaar. Van de zo verkregen getallenreeks wordt ieder getal bij het volgende opgeteld: het eerste bij het tweede, het tweede bij het derde enz. De sommen van al deze optellingen vormen de tweede reeks, waarvan weer elke twee opeenvolgende cijfers bij elkaar worden opgeteld: elke reeks heeft een letter minder dan de voorafgaand. Uit de afleiding komt uiteindelijk een cijfer naar voren, het cijfer dat aan de voorspelling ten grondslag ligt.
De kabbalisten nemen aan dat de bij het verkregen cijfer behorende planeet, uitgaande van zijn meest algemene invloeden, een juist antwoord geeft op de vraag.
Als voorbeeld de vraag: 'Zal ik voor mijn examen slagen?'. De vraag bestaat uit 6 woorden, we noteren dus een 6. De woorden bestaan achtereenvolgens uit 3,2,4,4,6,6 letters. De eerste getallenreeks van deze kabbala ziet er dan als volgt uit:
6 3 2 4 4 6 6
9 5 6 8 1 3 (1+0=1, 1+2=3)
5 2 5 9 4 (1+4=5, 1+1=2, 1+4=5)
7 7 5 4 (1+4=5, 1+3=4)
5 3 9 (1+4=5, 1+2=3)
8 3 (1+2=3)
2 (1+1=2)
Vervolgens wordt bij het desbetreffende getal de bijbehorende voorspelling in een tabel met astrologische waarden opgezocht.
Wat is heldervoelendheid?
Heldervoelendheid is het vermogen om te voelen wat de ander mankeert.
Opvallend is dat de heldervoelende de aandoening vaak aan de andere kant van het lichaam voelt dan de cliënt. Het aanvoelen van de energie die iedere persoon bij zich heeft zoals de chakra's. Men kan de blokkade(s) voelen van een ander of van zich zelf. Mensen die handoplegging of Reiki doen zijn heldervoelend
Wat is Ouija-bord?
Een Ouija bord is een stuk papier of karton met letters, cijfers en de woorden 'ja' en 'nee' dat gebruikt kan worden om met een glas of pendel (zie aldaar) boodschappen aan te geven.
Wat is Telepathie?
Telepathie is communicatie zonder gebruik te maken van fysieke mogelijkheden als praten, schrijven enz. Ook gevoelens kunnen op deze manier worden overgedragen. De twee (of meer) personen die contact met elkaar hebben, hoeven geen oogcontact te hebben of hoeven zelfs niet in dezelfde ruimte te zijn. Het vermogen om een gedachten gedeelte van een ander op te pikken of aan een ander uit te zenden, let wel dit kan zowel op heden of toekomst betrekking hebben
Wat is Psychometrie?
Psychometrie wil zeggen het aanvoelen van foto,s en/of voorwerpen.
Deze foto of voorwerp fungeert dan als "inductor".Op deze manier kan een medium informatie doorkrijgen van de persoon die op consult komt, maar ook bv van overleden personen.
Zo heb je ook "bloemensceances" dit komt op hetzelfde neer, echter voelt men dan aan bloemen
Wat is Pendelen?
Pendelen is met behulp van een gewichtje aan een draadje verkrijgen van informatie, van antwoorden op gewetensvragen tot het opsporen van materiële voorwerpen.
Men kan bijna alles als pendel gebruiken.
Mechanisch gezien zou de pendel een klein symmetrisch gewichtje moeten zijn, bij voorkeur min of meer rond van vorm, maar met een punt aan de onderkant en een draad die aan het midden van de bovenkant is bevestigd.
Om de pendel te gebruiken laat je dat gewichtje heen en weer slingeren en ontcijfer je, door de bewegingen ervan te interpreteren, de antwoorden op elk soort vraag die je wilt stellen.
Deze bewegingen betekenen op zichzelf niets, ze moeten in een bepaalde context worden geïnterpreteerd. In werkelijkheid doet de pendel niets op eigen kracht: jij doet het. Hij weerspiegelt eenvoudig jouw keuzen op een manier die je kunt zien en voelen en gewaarworden.
Laat de pendel rustig heen en weer slingeren en spreek uit wat voor betekenis die bewegingen zullen hebben. Zeg tegen de pendel (met andere woorden tegen jezelf) wat de regels moeten zijn (b.v. linksom draaiend is ja, rechtsom is nee, van links naar rechts is weet niet, enz.).
Laat de pendel vanzelf bewegen, reflecterend wat jij denkt. Per slot van rekening doet de pendel precies wat jij hem opdraagt, omdat hij, als verlengstuk van je arm, een verlengstuk van jou is. Het voelt echter aan alsof hij op eigen kracht beweegt. Dan wordt het gewichtje-aan-een-draadje een pendel, iets dat je kunt gebruiken om naar jezelf en andere zaken te kijken. (zie ook Ouija-bord).
^naar boven^

Wat is een chakra?
Door onze huid stromen energiebanen, ook wel meridianen genoemd. In deze banen zitten bepaalde punten waar de energie een ophoping bereikt. Deze energiepunten worden aangeduid met het Sanskrietwoord chakra. Op het lichaam worden meestal zeven hoofdchakra's onderscheiden. Van deze zeven hoofdchakra's heeft ieder zijn eigen functie. Chakra's hebben invloed op ons psychisch en lichamelijk evenwicht. Vaak wordt de energie van bepaalde chakra's onderdrukt of geblokkeerd. Hierdoor kun je uit je evenwicht raken. Wanneer de chakra's goed functioneren, zorgen ze ervoor dat je energiek, evenwichtig en gelukkig kunt leven.
Vanaf de onderste chakra gerekend kunnen we de volgende onderscheiding maken, waarbij eerst de Nederlandse naam wordt vermeld, dan tussen haakjes de Sanskriet-naam en de klier die haar stoffelijke tegenhanger is en tenslotte iets over de functie.
Stuit-chakra (Muladhara chakra, schors van de bijnier) geeft verbondenheid. Depressie en wantrouwen kunnen dit chakra blokkeren.
Geslachts-chakra of sexchakra (Svadhistana chakra, geslachtsklieren) geeft ons basiszekerheid, maar onmacht en angst kunnen het evenwicht in dit chakra verstoren.
Navel-chakra of zonnevlecht (Manipura chakra, pancreas) vormt ons ego en geeft kracht. Storing komt door geremde en ongeremde emoties.
Hart-chakra (Anahata chakra, thymusklier) geeft liefde voor jezelf en anderen. Geblokkeerde gevoelens en gebrek aan liefde sluiten de hartchakra.
Keel-chakra (Vishudda chakra, schildklier) staat voor wilsenergie en communicatie. Zich overschreeuwen en alles slikken blokkeert de keel.
Voorhoofds-chakra of derde oog (Ajna chakra, hypophyse) geeft je inzicht en intuïtie. Overmatige controle verhindert het helder-zien.
Kruin-chakra (Sahasrara chakra, pijnappel) geeft eenheid en gelukzaligheid. Verwarring en diepe eenzaamheid verhinderen het binnenstromen van lichtenergie.
^naar boven^
Wat is Tarot?
Tarot is een methode om aan de hand van afbeeldingen meer inzicht in en bewustwording over zichzelf te krijgen.
Het is een symbolische handleiding tot zelfverwerkelijking, een voertuig met behulp waarvan we ons kunnen ontwikkelen.
Ter verklaring van het woord grijpt men terug op het Oud-egyptische woord 'tarot', dat 'koninklijke weg' betekent. De koninklijke weg is het pad naar de top, naar zelfbeheersing. De tarot is een verzameling van 78 kaarten: 22 Grote Arcana, 40 Kleine Arcana en 16 Hofkaarten.
De Grote Arcana vertegenwoordigen universele levensprincipes en archetypische persoonlijkheidstypes.
De symbolen van deze kaarten gaan terug op het Egyptische, in hiërogliefen geschreven boek van wijsheid, het 'Boek van Thot'.
Thot was een Egyptische god die de wetten van de schepper openbaarde in gedachten en woorden.
De kaarten van de Kleine Arcana zijn verdeeld over vier kleuren. Hoogstwaarschijnlijk zijn de kleuren van de Kleine Arcana in de middeleeuwen toegevoegd aan de symbolen van de Grote Arcana, waardoor het kaartspel zoals we dat tegenwoordig kennen is ontstaan. Elke kleur staat voor een bepaald aspect van de menselijke aard.
Bij elke kleur behoren 4 Hofkaarten: koningin, ridder, prins en prinses. Hof- of Koninklijke kaarten symboliseren beheersing van de eigenschappen van hun respectievelijke kleuren.
WAT IS MEDITEREN?

Meditatie bestaat al duizenden jaren en is een vaste onderdeel van vele godsdiensten zoals boeddhisme en hindoeïsme.

Het is oude methode om in trance te geraken om zodoende in contact te komen met de spirituele wereld die door sjamanen en tovenaars werd gebruikt en is een oosterse techniek.

Later werd er de yogahoudingen en mantra’s toegevoegd ter ondersteuning.

Je kunt het beschouwen als een manier van bidden die je geest en lichaam tot rust brengt.

ZIJN ER VERSCHILLENDE MEDITATIE VORMEN?

De bekendste meditatie in het westen is de transcendente meditatie (TM) die eind jaren vijftig werd geïntroduceerd door de Indiase goeroe Maharishi Mahesh Yogi (Grote Ziener) en toegankelijker werd gemaakt voor de mensen van de geïndustrialiseerde samenlevingen.

Er zijn talrijke variaties waarvan er drie belangrijk zijn.

Dit zijn de contemplatiemeditatie, concentratiemeditatie en de hiervoor genoemde transcendente meditatie.

Bij de contemplatiemeditatie associeert de geest vrijelijk rondom een bepaalde voorwerp en deze manier van mediteren gebruikt men om spirituele aangelegenheden aan te moedige.

Bij een concentratiemeditatie wordt de gedachte op één onderwerp (bijv. een brandende kaars) of één gedachte (bijv. aan een examen die je binnen kort moet afleggen) of aan één woord (bijv. liefde).

Deze manier van mediteren gebruik men om zich zelf af te sluiten van je omgeving.

Bij transcendentiemeditatie neemt men een prettige houding aan en maak je gebruik van een mantra om de geest de zuiveren.

De mantra kun je zachtjes op hardop herhalend meezingen.

Om de juiste mantra de kiezen die bij je past, overleg je dit met je leraar.

Het doel van alle meditatietechnieken is het zelfde, nl. een bewust toestand bereiken die men het beste kan beschrijven als ‘ontspannen alertheid’.

Bij een chakrameditatie maak je gebruik van je chakra's. Door gebruik te maken van een bepaalde chakra kan je, je zelf bijv. je gevoel beter ontwikkelen of je leert meer je gevoelens/emoties uit te spreken. Dit doe je door energie naar een bepaalde chakra te sturen. Daarnaast zal je net als bij iedere meditatie het zelfde doel bereiken, nl. het bereiken van een ontspannen alertheid.

Bij een mantrameditatie maak je gebruik van een mantra. Zo heeft iedere mantra een betekenis, waar het voor staat. De meeste bekende mantra is "Om Shanti Om" wat voor vrede staat. Tijdens deze meditatie zing of neurie je de tekst mee. Dit kan hardop of in gedachte. Met hoe meer mensen je dit doe, des te meer energie vrij komt.

WAAR IS MEDITATIE GOED VOOR?

Mediteren is zowel goed voor je geest als lichaam.

Meditatie helpt stress te verlichten door je in zeer ontspannen toestand te brengen.

Tijdens deze toestand neemt je hartslag af en neemt de behoefte aan zuurstof af.

Het kan zelf je bloeddruk verminderen bij regelmatige mediteren.

Doordat je meer ontspannen bent kun je meer geduld opbrengen t.o.v. andere mensen en bepaalde situaties die in je leven zich voor kunnen doen.

Ook is het mediteren om je chakra’s in balans te brengen en waarnodig is, een chakra (s) in waarde terug te brengen
Terug naar boven Ga naar beneden
http://friendszone.actieforum.com
 
Wat is een medium??
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Friendszone :: Het bruine cafeetje :: SPIRITUEEL-
Ga naar: